Komore za rastvaranje antibiotika

Komora za rastvaranje antibiotika

UV-sterilizacioni kabineti za dekontaminaciju reagenasa i opreme u PCR proceduri…

UPIT